2_rocnik_Dychfest_Spisske_Vlachy_004_Spoločne_vystupenie_Trstene_p_H