2_rocnik_Dychfest_Spisske_Vlachy_008_Spoločne_vystupenie